ÍslenskaÍslenska  EnglishEnglish  FjarþjónustaFjarþjónusta
Barðastaðir 1 · 112 Reykjavík · Sími 512 0000 · info hjá rogg.is

AðalsíðaVörurUm Rögg

Primus

Primus er gagnaveita sem gerir fyrirtækjum og einstaklingum kleift að fletta í ýmiss konar gögnum á einfaldan og fljótlegan hátt. M.a. er hægt er að fletta í ökutækja-, þjóð- og fyrirtækjaskrá, og niðurstöðurnar settar fram í einu og þægilegu vefviðmóti.

Upplýsingar eru veittar samkvæmt starfsreglum umsjónaraðila og/eða eiganda upprunagagna og í samræmi við lög, reglur og/eða reglugerðir, s.s. reglum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

© Rögg ehf.